Pravila o privatnosti

Jump in beauty d.o.o.

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

OIB: 09831286674

O pravilima privatnosti

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako društvo Jump in beauty d.o.o., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, OIB: 09831286674 (dalje u tekstu: "Jump in beauty") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Jump in beauty-u dostupni korištenjem web stranice: www.thebodyshop.hr.

Jump in beauty kao pružatelj usluga web stranice www.thebodyshop.hr je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Jump in beauty je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje svrhe, potrebe i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Jump in beauty kao pružatelj usluga web stranice www.thebodyshop.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke: Jump in beauty d.o.o.

Adresa: Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb

E-pošta : GDPR@thebodyshop.hr

 • Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?
 • Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.thebodyshop.hr kao što je istraživanje usluga koje pruža Jump in beauty, i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, Jump in beauty može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

  Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

  Jump in beauty prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice www.thebodyshop.hr, unaprijedio rad web stranice www.thebodyshop.hr , stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

  Na internetskoj stranici www.thebodyshop.hr, Jump in beauty prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, adresa, mjesto, email adresa i IP adresa.

  Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti Jump in beauty-a:

  • Jump in beauty prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), te potpis.
  • Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
  • Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje Jump in beauty prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.
  • U slučaju kupnje obrađujemo vaše podatke kako bi mogli izvršiti ugovorne obveze koje imamo prema vama kao kupcima. U navedenom slučaju prikupljamo podatke kao što su ime, prezime, adresa, adresa dostave.
  • Ukoliko se prijavite na našu newsletter listu odnosno izrazite želju da primate obavijesti o našim novim proizvodima, akcijama, ponudama i slično, obradit ćemo podatak o vašoj e mail adresi. U slučaju da ste već naš kupac vaš e mail možemo obraditi za slanje ponuda, akcija i drugih novosti na temelju legitimnog interesa.
  • Prilikom obrade vaših zahtjeva kao kupca ili ispitanika obradit ćemo vaše osobne podatke kako bismo izvršili naše obveze. Primjerice, u slučaju jednostranog raskida ugovora; zahtjeva za povlačenjem privole; zahtjeva za brisanjem vaših osobnih podataka. Kategorije podataka koje u prethodno navedenim slučajevima obrađujemo su ime, prezime, OIB, adresa ili neko drugi identifikacijsko pitanje kako bi provjerili istovjetnost podataka odnosno vas kao fizičke osobe.
  • Slanjem upita na društvenim mrežama poput Facebooka obradit ćemo također vaše osobne podatke. U ovom slučaju administrator naše službene stranice upit će proslijediti i odgovornoj osobi unutar Jump in beauty-a, a sve kako bi odgovorili na vaše upite i/ili zahtjeve. Napominjemo, kako u ovim slučajevima dolazi i do prijenosa vaših podataka prema Facebook-u te Jump in beauty neće moći utjecati na sva vaša prava ukoliko ih želite ostvariti, a ovise o društvenoj mreži putem koje ste nam se obratili. Primjerice, ukoliko tražite brisanje podataka mi ćemo ih obrisati sa naše službene stranice na toj društvenoj mreži no podaci će ostati pohranjeni u sustavima te društvene mreže koju ste koristili.
  • Usluga kupaca – Office; ako se obratite našem uredu kupaca (zatražite povrat proizvoda ili niste zadovoljni uslugom, i sl.) , direktno u Jump in beauty-u ili kroz bilo koji drugi način komunikacije koji je vama dostupan, trebaju nam vaši kontakt podaci kako bismo riješili problem s kojim nam se obraćate. Podatke koje nam ustupite koristit će se samo za ovu namjenu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge drugih pravnih osoba kojima povjeravamo vaše podatke samo u mjeri u kojoj će to biti potrebno za rješavanje vašeg slučaja (npr. ovlaštenih servisa za popravak ili zamjenu proizvoda ili ovlaštenih društava koje za nas pružaju korisničku podršku ).
  • Kada nam se obraćate ili kupujete putem telefona, voditelj obrade obrađuje vaše podatke, kao što: ime i prezime, adresa, adresa dostave, telefonski broj i/ili e-mail adresa, a sve u svrhu izvršavanja naših usluga prema vama

  Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s Jump in beauty-om, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Jump in beauty, a o čemu Jump in beauty vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

  Kakva prava na privatnost imate?

  Jump in beauty poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Jump in beauty slanjem elektroničke pošte na GDPR@thebodyshop.hr

  Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Jump in beauty-a zatražiti sljedeće:

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
  • Jump in beauty možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

  • da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo
  • Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
  • Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

  • zatražiti brisanje osobnih podataka
  • Možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Jump in beauty bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi Jump in beauty mogao ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

  • ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
  • Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka

  • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
  • Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju voditelj obrade smatra legitimnom

  • zahtijevati prijenos podataka drugom izvršitelju obrade (prenosivost prava)
  • Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Jump in beauty-a prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

  Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti. Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

  Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

  Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

  Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

  Jump in beauty će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

  Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Jump in beauty razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Jump in beauty će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Jump in beauty na čuvanje podataka.

  U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

  Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Jump in beauty će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

  Razmjenjuje li Jump in beauty podatke s trećim osobama?

  Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

  Jump in beauty surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

  Jump in beauty kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između Jump in beauty-a i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju Jump in beauty vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije.

  Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Jump in beauty-a, na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan Jump in beauty-a. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također , obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

  Koliko dugo će Jump in beauty zadržati vaše osobne podatke?

  Jump in beauty neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka.

  Kolačići

  Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

  Više o nazivu i svrhama kolačića koje koristimo pročitajte u našim Pravilima o korištenju kolačića koje možete naći na Pravila o korištenju kolačića.

  Druge web stranice

  Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Jump in beauty prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.thebodyshop.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

  Jump in beauty nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

  Jump in beauty prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Jump in beauty odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Jump in beauty-a imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Jump in beauty ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

  Jump in beauty koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

  • FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/policy.php
  • INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875

  U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

  ZA FACEBOOK: FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 • https://hr-hr.facebook.com/policy.php
 • https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 • Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

  ZA INSTAGRAM: FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 • https://hr-hr.facebook.com/policy.php
 • https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 • Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

  Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

  Jump in beauty koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

  Jump in beauty je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

  Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

  Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

  Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Googleovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

  Podaci o vašim aktivnostima

  Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

  • pojmove koje tražite
  • videozapise koje gledate
  • prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima
  • podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki
  • aktivnosti kupnje
  • osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj
  • aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge
  • povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

  Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

  Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

  Podaci o lokaciji

  Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

  • GPS-a
  • IP adresa
  • podataka senzora na uređaju
  • podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.
  • U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

  Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

  Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

  U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

  Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

  Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

  Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

  Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

  U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

  Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

  Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

  Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

  Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

  Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

  VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

  Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

  U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

  Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

  Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka. Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

  Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

  • Kontrole privatnosti
  • Kontrole aktivnosti
  • Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

  Postavke oglasa

  Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

  Google vam omogućava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

  Dijeljene preporuke putem Google-a.

  Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

  Informacije koje dijelite

  Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

  Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

  Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

  Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

  Vaši osobni podaci

  Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj. Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

  Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

  Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.

  Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.

  Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

  Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

  Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

  Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

  • Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.
  • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
  • Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
  • Izbrisati cijeli Google račun.
  • Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

  Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

  Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

  Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

  Prijenos u treće zemlje

  Jump in beauty koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju samo na području Europske unije. Dužni smo vas upozoriti kako te treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD.

  Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite. Važno nam je da znate kako smo pokrenuli i reviziju naših partnera za koje sumnjamo da podatke prenose u treće zemlje odnosno u SAD. Do okončanja spomenutih postupaka privremeno ćemo prijenos osobnih podataka vršiti na osnovi privole.

  O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. Ukoliko vas zanima na koji način treće strane mijenjaju svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pogledajte na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US , dok za društvene mreže koje koristimo pogledajte u poglavlju ˝Druge web stranice˝.

  Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

  Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

  Jump in beauty zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.