TROŠKOVI DOSTAVE PROIZVODA, METODE I VREMENSKI RAZMJER


1. Isporuka proizvoda dostupna je na području Republike Hrvatske, u opsegu naznačenom svaki put na kartici "Načini isporuke" Internet usluge i svaki put na podstranici datog proizvoda.


2. Isporuka proizvoda Kupcu se naplaćuje, osim ako Ugovor o prodaji ne navodi drugačije. The Body Shop može uvesti posebne uvjete isporuke, posebno radi utvrđivanja iznosa narudžbe za besplatnu dostavu. Troškovi isporuke Proizvoda naznačeni su Kupcu na kartici "Načini isporuke" na internetskoj usluzi i svaki put na podstranici određenog Proizvoda, uključujući trenutak kada Kupac kreira Narudžbu.


3. Dostupni načini dostave mogu ovisiti o načinu plaćanja koji je Kupac odabrao.


4. Ukupno vrijeme čekanja da Kupac primi Proizvod (datum isporuke) sastoji se od vremena pripreme Narudžbe za otpremu od strane The Body Shop-a i vremena isporuke Proizvoda od strane prijevoznika.


5. Rok za isporuku Proizvoda Kupcu je do 30 kalendarskih dana, osim ako je drugi rok naveden u opisu predmetnog Proizvoda ili tijekom postavljanja Narudžbe. 


6. Vrijeme pripreme Narudžbe za otpremu od strane The Body Shop-a svaki je put prikazano na podstranici određenog Proizvoda i računa se od dana (početak razdoblja isporuke):

    a) terećenja bankovnog računa ili računa naplate The Body Shop-a - ako Kupac odluči platiti narudžbu bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom;

    b) zaključenja kupoprodajnog ugovora - u slučaju da Kupac odabere način plaćanja pouzećem.


7. The Body Shop ne odgovora za kašnjenja u isporuci Proizvoda uslijed okolnosti za koje ne odgovora, kao što je primjerice kašnjenja na strani prijevoznika.


8. Moguće troškove transporta Proizvoda radi otkaza ugovora će snositi Kupac. The Body Shop dostavu ponavlja isključivo po dogovoru s Kupcem.