NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA


1. The Body Shop stavlja na raspolaganje Kupcu, u skladu s odredbama glave VI., točke 5., različite načine plaćanja.


2. Mogući trenutni načini plaćanja navedeni su na web stranici pod karticom "Načini plaćanja" i svaki put na podstranici određenog proizvoda. Dostupni načini plaćanja mogu ovisiti o načinu isporuke koji je Kupac odabrao.


3. Transakcije elektroničkim plaćanjem i platnim karticama obavljaju se prema izboru Kupca putem ovlaštenih servisa.


4. U slučaju da The Body Shop ne primi Kupčevu uplatu, korisnička služba  može kontaktirati Korisnika kako bi ga podsjetila na plaćanje, uključujući slanje e-pošte. Neplaćanje u roku od 24 sata od dana kada je The Body Shop poslao Kupcu obavijest da prihvaća Narudžbu rezultirat će otkazivanjem Narudžbe. Korisnik također može otkazati Narudžbu bez posljedica kontaktirajući The Body Shop do trenutka primitka poruke o primitku Narudžbe, što ne utječe na pravo Korisnika da jednostrano raskine ugovor.


5. Ako je Kupcu dopušteno odabrati plaćanje prilikom isporuke (pouzećem) kao način plaćanja, Kupac je dužan izvršiti plaćanje prilikom isporuke paketa. Odbijanje preuzimanja Proizvoda, unatoč postavljanju dodatnog odgovarajućeg roka, valjan je razlog raskida Ugovora o prodaji. U slučaju opetovanog nepreuzimanja Proizvoda naplativih prilikom isporuke (pouzećem) unatoč bezuspješnom pokušaju dostave Proizvoda tijekom razdoblja od 90 dana, The Body Shop će biti ovlašten Kupcu uskratiti korištenje usluge i onemogućiti ga u korištenju funkcionalnosti Košarice.  Opetovano nepreuzimanje je ako Kupac ne preuzme pet Narudžbi tijekom razdoblja od tri mjeseca. The Body Shop će biti ovlašten Kupcu uskratiti korištenje usluge i onemogućiti ga u korištenju funkcionalnosti Košarice, nakon što ga pisano upozori putem elektronske poruke da će mu korištenje usluge i korištenje funkcionalnosti Košarice biti uskraćeno ukoliko ne preuzme proizvode prilikom dostave, te da će takva uskrata biti na snazi do trenutka kada Kupac plati cijenu nepreuzetih Proizvoda. U slučaju da je The Body Shop iz navedenog razloga onemogućio korištenje usluge i Košarice, The Body Shop će Kupcu poslati elektronsku poruku kojom ga obavještava da je korištenje usluge i korištenje funkcionalnosti Košarice uskraćeno do trenutka kada Kupac plati cijenu nepreuzetih Proizvoda.