Pravila The Body Shop Kluba


Dragi klijente,

zahvaljujemo na interesu iskazanom za naš klub. Možete nam se pridružiti u bilo kojem trenutku putem naše mrežne stranice ili u našim prodavaonicama (ne zaboravite da morate imati navršenih 16 godina). Potvrda članstva bit će kartica koja će Vam omogućiti uživanje u prednostima članstva u klubu.

Osnovna je pretpostavka usmjerenost na Vas kao člana kluba – ako imate 18 godina, upoznajemo se s Vašim interesima, na primjer putem povijesti kupovine ili omiljenih modela obuće, što nam omogućuje da bolje razumijemo Vaše navike i očekivanja, a zatim da prilagodimo svoju ponudu Vašim potrebama.

Kao punoljetan član kluba imat ćete pristup namjenskim, prilagođenim akcijama, o kojima ćemo Vas obavještavati npr. e-poštom ili SMS porukom. Ako imate navršenih 16 godina, znači niste punoljetni, možete koristiti The Body Shop Klub u ograničenoj mjeri i dobivati informacije samo o općim akcijama namijenjenim svim našim klijentima (nećemo analizirati Vaše interese kako bismo im prilagodili svoje ponude). The Body Shop Klub počet će Vam u potpunosti donositi prednosti, uključujući one osnovane na profiliranju, kada navršite 18 godina. Naravno, u bilo kojem trenutku možete prestati biti član kluba (u tom ćemo slučaju izbrisati Vaše osobne podatke).


Ako budemo poslovali pod većim brojem brendova (npr. ako otvorimo prodavaonice pod novim logotipom, drugačijim nego The Body Shop), svakog puta ćete imati pristup ekskluzivnim, personaliziranim ponudama dostupnim za sve naše brendove, bez obzira na to, preko kojeg ste Brenda pristupili The Body Shop Klubu.

Za još više koristi ponuđenih konkretno pod brendom The Body Shop, ispunite kriterije koje ćemo navesti i priključite se određenoj skupini naših Kupaca i ostvarite sve povlastice!
U nastavku ćemo detaljno opisati pravila funkcioniranja kluba. Informacije koje pružamo mogu Vam se činiti vrlo detaljne, ali zakon to zahtijeva od nas – pokušali smo pojednostaviti jezik što je više moguće, ali ako imate bilo kakvih pitanja, naravno da ćemo rado odgovoriti na njih.Čl. 1. Predmet Pravilnika i pretpostavke The Body Shop Kluba


1. Sljedeći dokument određuje:

 a) pravila funkcioniranja The Body Shop Kluba
 b) uvjeti članstva u The Body Shop Klubu, uključujući prava i obveze organizatora i članova kluba;
 c) prednosti koje se nude članovima kluba, kao što pokloni ili akcije;
 d) pravila komunikacije.


 2. The Body Shop Klub ima za cilj promoviranje i reklamiranje organizatora, uključujući stalno prilagođavanje individualnim potrebama članovima Kluba, npr. na temelju analize koliko često punoljetni članovi kluba posjećuju mrežnu stranicu ili kakve proizvode kupuju u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama. Što češće punoljetni članovi Kluba koriste usluge organizatora i kupuju njegove proizvode, to će bolje on moći pripremati akcije i iznenađenja za te članove Kluba. Organizator je spriječen to činiti u slučaju nesudjelovanja u The Body Shop Klubu ili kad član Kluba nema navršenih 18 godina.


 3. U okviru The Body Shop Kluba organizator stvara profile punoljetnih članova Kluba – analizira i predviđa njihove osobne preferencije, što im omogućuje korištenje prednosti koje nisu dostupne drugim klijentima organizatora, npr. namjenske akcije, pokloni ili poruke u okviru komunikacije. Stvaranje profila odraslog člana Kluba nužno je za tu svrhu – bez razvijanja profila takvog člana, organizator ne bi bio u stanju upoznati njegove potrebe i ukuse, a taj član Kluba ne bi mogao koristiti The Body Shop Klub.


 4. The Body Shop Klub namijenjen je svakoj osobi starijoj od 16 godina koju zanima članstvo u njemu (pristup The Body Shop Klubu nije ograničen). Čl. 2. Definicije


Svi izrazi pisani velikim slovima upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja, osim ako iz konteksta njihove upotrebe proizlazi drugačije:


 1. The Body Shop Klub – program lojalnosti organizatora, čije se specifičnosti i pravila propisuju Pravilnikom. Organizator organizira The Body Shop Klub i upravlja njime radi svojeg promoviranja i reklamiranja. Cilj The Body Shop Kluba jest promoviranje i reklamiranje organizatora, uključujući povećanje njegove popularnosti te poticanje na kupovinu njegovih proizvoda i korištenje njegovih usluga. Nijedna akcija ni druge posebne ponude ne mogu se kombinirati, osim ako nije drugačije određeno u pravilniku koji se odnosi na pojedinu akciju ili drugu posebnu ponudu cijene ili proizvoda. The Body Shop personalizira cijenu na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka o kojem obavještava Kupca na jasan i razumljiv način prije nego što Kupac uputi Narudžbu na mrežnoj stranici ili u aplikaciji. Osobne podatke Kupca u svrhu personaliziranija cijena, The Body Shop prikuplja i  obrađuje u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilima privatnosti.


 2. Osobni podaci – informacije o identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati.


 3. Pristupnica – obrazac koji ispunjava osoba koja se učlanjuje u The Body Shop Klub, a koji sadržava njezine osobne podatke.


 4. Kartica – elektronički crtični kod označen jedinstvenim brojem ili kartica označena jedinstvenim brojem, koju Organizator besplatno izdaje Članovima Kluba. Karticom se potvrđuje da je Član Kluba pristupio Klubu te se omogućava korištenje povlastica koje pripadaju Članovima. Ova Kartica nije kreditna kartica ni kartica za bankomat ni platna kartica. Karticu izdaju Subjekti iz The Body Shop Grupe ili Organizator, shodno tome, preko kojeg od ovih subjekata Član Kluba je pristupio Klubu, odnosno ispunio Prijavni obrazac.


 5. Član Kluba – fizička osoba koja je navršila 18 godina i koja je, na način opisan u ovom Pravilniku, pristupila The Body Shop Klubu, na temelju pravilno ispunjene pristupnice te koja obavlja s poduzetnikom pravne radnje koje nisu izravno vezane za njezinu poslovnu ili stručnu djelatnost (potrošač).


 6. Komunikacija – usluga, uključujući uslugu pruženu elektroničkim putem, nužan element The Body Shop Kluba; komunikaciju s članovima Kluba organizator ostvaruje elektroničkim putem, osobito u obliku e-poruka, SMS poruka slanih na broj telefona koji je naveo član Kluba ili poštanskim putem, a odnosi se na The Body Shop Klub, posebice na akcije i ponude u vezi s organizatorovim proizvodima i uslugama, uključujući namjenske usluge isključivo za članove Kluba. U okviru razvoja funkcionalnosti The Body Shop Kluba organizator može obavljati komunikaciju putem drugih kanala. Radi unapređivanja funkcionalnosti The Body Shop Kluba Organizator može provoditi Komunikaciju i posredstvom drugih kanala i pod različitim Brendovima. Komunikacija je digitalni sadržaj u smislu Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, NN 110/2021.


 7. Račun/Profil – usluga koja se pruža elektroničkim putem, skup resursa u organizatorovu teleinformatičkom sustavu, koja omogućuje članovima Kluba korištenje dodatnih funkcionalnosti/usluga. Član Kluba prijavljuje se na svoj Račun nakon sklapanja Ugovora na način naveden u obrascu za prijavu. Račun omogućuje, prije svega, uređivanje i pohranjivanje podataka o osobnim podacima člana Kluba i pristup Pravilniku. Prijava na Račun zahtijeva samo ograničeni broj znamenki - da biste mogli otkriti i ispraviti eventualne pogreške. Ovisno o odluci člana Kluba i prihvaćanju posebnih pravilnika, Račun može biti i dio šire pruženih elektroničkih usluga, koje koristi član Kluba. Račun je digitalna usluga kako je ista definirana Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, NN 110/2021;        


8. Organizator – tvrtka Jump in beauty d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, OIB: 09831286674, MBS:081241681 , email web trgovine: support@thebodyshop.hr Telefon: +385 91 6022 352

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu , MBS 081241681; OIB 09831286674, EUID HRSR.081241681, Temeljni kapital društva: 20.000,00 HRK.


 9. Brend – posebno nazivi, odrednice, znakovi, simboli, logotipi, grafički projekti, način i opis Komuniciranja ili kombinacija svih ovih elemenata, s ciljem identificiranja određene aktivnosti Organizatora npr. u području prodaje robe određene vrste i razlikovanja ove aktivnosti na tržištu od ostalih aktivnosti Organizatora. Za eventualno postavljanje novog Brenda u smislu ovog Pravilnika nije potrebno stvaranje novog pravnog subjekta, nezavisnog od Organizatora (svaki Brend vodi isti Organizator). Svaki Član Kluba ima pristup ekskluzivnim, personaliziranim ponudama ili popustima (uključujući Akcije, Komunikacije, Poklone) koje se protežu na sve brendove Organizatora, bez obora na činjenicu preko kojeg je Brenda pristupio The Body Shop Klubu.


 10. Poklon – korist koju odredi Organizator, a koje se dodjeljuje Članovima Kluba radi promoviranja i promidžbe Organizatora, uključujući njihove proizvode i usluge The Body Shop Kluba.


 11. Akcija – posebni uvjeti za prodaju organizatorovih proizvoda u određenom razdoblju namijenjeni članovima Kluba (npr. popusti, sniženja, rabati, bonovi, sniženje cijena) uređeni u posebnim pravilima / pravilnicima za akcije, koji se mogu koristiti na način utvrđenim u njima.


 12. Pravilnik / Ugovor – ovaj dokument koji određuje pravila i specifičnosti The Body Shop Kluba i pravila pružanja i korištenja usluga koje pruža organizator putem mrežne stranice. Pravilnik određuje prava i obveze člana Kluba i organizatora. U okviru usluga pruženih elektroničkim putem ovaj Pravilnik jest pravilnik propisan Zakonom o zaštiti potrošača 19/2022 i Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, NN 110/2021  , s kasnijim izmjenama).


13. Mrežna stranica – Organizatorova mrežna stranica dostupna na adresi www.thebodyshop.hr . U slučaju postavljanja novih Brendova, Organizator može imati veći broj internetskih stranica namijenjenih konkretnom Brendu.


14. Tehnički zahtjevi – minimalni tehnički uvjeti čije je ispunjenje nužno za suradnju s tele-informatičkim sustavom kojim se koristi organizator, uključujući ispunjavanje on-line Pristupnice i korištenje Računa, odnosno: (1) računalo, laptop ili drugi multimedijski uređaj s pristupom Internetu, u slučaju mobilnih aplikacija – mobilni uređaj; (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) internetski pretraživač: Mozilla Firefox verzija 17.0 ili novija ili Internet Explorer verzija 10.0 ili novija, Opera verzija 12.0 ili novija, Google Chrome verzija 23.0. ili novija, Safari verzija 5.0 ili novija; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024x768; (5) uključenje u internetskom pretraživaču mogućnosti zapisivanja kolačića i korištenja Javascripta. Da bi se Ugovor sklopio putem mrežne stranice, član Kluba mora imati valjanu / aktivnu e-adresu, kao i, u određenim slučajevima, tipkovnicu ili drugi pokazivački uređaj koji omogućuje ispravno ispunjavanje elektroničkih obrazaca. Čl. 3. Opće odredbe


1. U svezi s članstvom u Klubu, organizator će (sljedeći su elementi nužni za funkcioniranje The Body Shop Kluba):

 a) analizirati i predviđati aspekte vezane uz ponašanje i osobne preferencije punoljetnih članova Kluba, među njima i na automatizirani način, kako bi se stvorili profili tih članova Kluba, namjenske ponude i akcije;
 b) organizirati akcije i, ovisno o svojoj odluci, davati članu Kluba poklone;
 c) slati članu Kluba poruke u okviru komunikacije.


 2. The Body Shop Klub organiziran je na području Republike Hrvatske.


 3. Sudjelovanje člana Kluba u  Klubu besplatno je i dobrovoljno.


 4. Član Kluba može se učlaniti u  Klub u bilo kojem trenutku njegova trajanja.


 5. Prava koja proizlaze iz članstva u   Klubu ne mogu se prenijeti na treću osobu.


 6. Član Kluba obavezan je sudjelovati u   Klubu na način koji je u skladu s odredbama primjenjivoga zakona, odredbama Pravilnika, kao i običajima i pravilima društvenog suživota koji su usvojeni na tom području. Član Kluba posebno je obavezan:


 a) navesti u Pristupnici samo istinite, aktualne i sve potrebne podatke za člana Kluba;
 b) bez odgode obavijestiti organizatora o svakoj promjeni svojih osobnih podataka navedenih u Pristupnici;
 c) čuvati broj kartice strogo povjerljivo (ne otkrivati ga bilo kojim trećim osobama);
 d) koristiti usluge i funkcionalnosti   Kluba koje pruža organizator na način koji ne ometa funkcioniranje  Kluba i na način koji nije neugodan za druge članove Kluba i organizatora;
 e) ne dijeliti niti prosljeđivati unutar Kluba bilo koji sadržaj koji je zabranjen odredbama primjenjivog zakona, a osobito sadržaj kojim se krše autorska prava trećih osoba ili njihova osobna prava (zabrana stavljanja nezakonitog sadržaja);
 f) ne poduzimati radnje kao što su:
 - obavljanje IT djelatnosti ili bilo koje druge aktivnosti usmjerene na pribavljanje informacija koje nisu namijenjene članu Kluba, uključujući podatke drugih članova Kluba ili uplitanje u pravila ili tehničke aspekte funkcioniranja  Kluba;
 - neovlaštene izmjene sadržaja koje pruža organizator.


 7. Podaci o The Body Shop Klubu koji se prezentiraju na mrežnoj stranici ili u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama samo su poziv na sklapanje ugovora u smislu poziva na dostavu ponude iz Zakona o obveznim odnosima, koji organizator upućuje klijentima, a ne ponuda u smislu odredaba Zakona o obveznim odnosima.
  


Čl. 4. Sklapanje Ugovora


1. Organizator pruža mogućnost pristupanja Klubu u svojim stacionarnim prodavaonicama, preko svoje internetske stranice, kao i u stacionarnim prodavaonicama i preko internetskih stranica svojih Brendova.


 2. Uvjet za pristupanje The Body Shop Klubu (sklapanje Ugovora) jest:


 a) da osoba navrši 16 godina i ima ograničenu ili punu poslovnu sposobnost (Ugovor sklopljen s osobom koja je navršila 16 godina i nije još punoljetna jest ugovor koji se obično sklapa u manjim tekućim svakodnevnim stvarima);
 b) popunjavanje Pristupnice na ispravan, potpun, jasan i istinit način te njezino prosljeđivanje organizatoru (dodatno je u slučaju on-line Pristupnice potrebno kliknuti na aktivacijski link i aktivirati račun na mrežnoj stranici);
 c) da se član Kluba upozna s Pravilnikom i prihvati ga;
 d) da dobije od organizatora karticu.


 3. Nakon što su zajednički ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Klubu, kako je navedeno u stavku 1. gore osoba koja se učlanjuje u The Body Shop Klub postaje član Kluba. Nakon sklapanja Ugovora, član Kluba može koristiti Račun.


 4. Organizator može osigurati pristup različitim verzijama Pristupnice, osobito papirnatoj ili elektroničkoj verziji (npr. za popunjavanje putem mrežne stranice).


 5. U okviru razvoja funkcionalnosti The Body Shop Kluba organizator može uvesti i druge verzije Pristupnice. Čl. 5. Kartica


1. Kartice ostaju organizatorovo vlasništvo i izdaju se besplatno.
 2. Član Kluba može imati samo jednu Karticu.
 3. Uvjet za korištenje namjenskih kartica za člana Kluba pogodnosti, kao što su akcije ili dobivanje poklona, jest prikazanje ili davanje broja Kartice organizatoru. Kartica se može koristiti svaki put kad osoba pokaže Karticu.
4. U slučaju oštećenja, gubitka ili krađe Kartice, član Kluba treba prijaviti takav događaj organizatoru (e-mail web trgovine: support@thebodyshop.hr,Telefon: +385 91 6022 352 ili u organizatorovoj stacionarnoj prodavaonici) - Članu Kluba izdat će se novi primjerak Kartice.
 5. U svakom slučaju prestanka Ugovora član Kluba obavezan je uništiti ili vratiti Karticu organizatoru. Čl. 6. Raskid Ugovora


1. Trajanje The Body Shop Kluba neograničeno je, ali će organizator u svakom slučaju ukloniti osobne podatke člana Kluba nakon tri godine od posljednje aktivnosti člana Kluba u The Body Shop Klubu, osim ako posebne odredbe ne predviđaju drukčije. U tom razdoblju odredbe Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način.


 2. Organizator može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor s jednomjesečnim otkaznim rokom zbog važnih razloga, koji su (zatvoreni katalog):


 a) promjena propisa u zakonu kojim se uređuje pružanje usluga od strane organizatora koji utječe na uzajamna prava i obveze određene u ugovoru sklopljenom između člana Kluba i organizatora ili promjena tumačenja tih propisa zakona, kao rezultat sudskih presuda, odluka, preporuka ili smjernica relevantnih ureda ili tijela u navedenom opsegu;
 b) promjena načina pružanja usluga koja je nastala isključivo zbog tehničkih ili tehnoloških razloga;
 c) promjena opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika, uvođenjem novih, izmjenama ili povlačenjem od strane organizatora postojećih funkcionalnosti ili usluga koje obuhvaća Pravilnik;
 d) spajanje, podjela ili transformacija organizatora ili promjena drugih identifikacijskih podataka organizatora navedenih u ovom Pravilniku (u nužnoj mjeri za ažuriranje takvih podataka).


 3. Organizator može otkazati ugovor članu Kluba sa sedmodnevnim otkaznim rokom i / ili uskratiti mu daljnje pravo na korištenje The Body Shop Kluba te mu ograničiti pristup dijelu sadržaja ili cijelom sadržaju iz članka 9. dolje zbog važnih razloga, tj. u slučaju zlonamjernog kršenja ovog Pravilnika od strane člana Kluba, tj. u situacijama u kojima član Kluba (zatvoreni katalog) krši odredbe čl. 3. st. 5. i 6. Pravilnika.


 4. Organizator svoju izjavu u opsegu navedenom u stavku 2. ili 3., šalje na e-adresu ili zove na broj koji je član Kluba upisao u Pristupnici.


 5. U slučaju raskida Ugovora akcije vrijede tijekom razdoblja navedenog u pravilima / Pravilniku posebno uređenim od strane organizatora, ne dulje od trajanja Ugovora. Čl. 7. Prigovori i izvan sudski načini rješavanja sporova


1. Prigovori na The Body Shop Klub mogu se prijaviti organizatoru u bilo kojem obliku, na primjer putem e-pošte na e-adresu: support@thebodyshop.hr  


 2. Preporučuje se da član Kluba navede u opisu prigovora informacije i okolnosti koje se odnose na prigovor i eventualni zahtjev, kao i svoje kontaktne podatke - to će olakšati i ubrzati rješavanje prigovora od strane organizatora. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.


 3. Organizator će rješavati prigovore člana Kluba bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora (u skladu s odredbama Zakon o zaštiti potrošača, osim ako je drugim zakonskim odredbama ili posebnim pravilnicima predviđeno drugačije.


 4. Članstvo u The Body Shop Klubu ne dovodi u pitanje ovlasti dodijeljene članu Kluba zakonom, uključujući, posebice one koje proizlaze iz posjedovanja statusa potrošača u smislu Zakona o obveznim odnosima. 


 5. Korištenje izvan sudskih načina rješavanja prigovora i traženje potraživanja dobrovoljno je. Sljedeće su odredbe samo informacije i ne predstavljaju obvezu organizatora da koristi izvan sudske načine rješavanja sporova.


 6. Pravila vođenja postupaka izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova i obveze poduzetnika u tom opsegu određeni su odvojeno zakonom (posebice u Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) ili u propisima koje primjenjuju relevantni subjekti u opsegu rješavanja potrošačkih sporova. Detaljne informacije o mogućnostima da član Kluba koji je potrošač koristi izvan sudske načine rješavanja prigovora i traženje potraživanja te pravila pristupa tim postupcima mogu biti dostupne i na mrežnim stranicama Republike Hrvatske, Središnji portal za potrošače pod sljedećom poveznicom: Središnji portal za potrošače - Alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS) (szp.hr)  


 7. Član kluba koji je potrošač ima, na primjer, sljedeće mogućnosti korištenja izvan sudskih načina rješavanja prigovora i traženja potraživanja.


 a) Član kluba ima pravo podnijeti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, drugom ovlaštenom centru za mirenje koji djeluje na teritoriju Republike Hrvatske ili sudu čast zahtjev za rješavanje spora koji proizlazi iz sklopljenog ugovora.
 c) Član kluba može dobiti besplatnu pomoć u rješavanju spora između člana Kluba i organizatora, koristeći i besplatnu pomoć potrošačkog pravobranitelja za zajednicu općina ili grad ili društvene organizacije koje imaju statutom predviđenu zadaću zaštite potrošača (između ostalog: Udruga potrošača).
d) Član kluba može podnijeti pritužbu putem internetske platforme za ORS: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .Platforma za ORS ujedno je i izvor informacija o oblicima izvan sudskog rješavanja sporova koji mogu nastati između poduzetnika i potrošača. Čl. 8. Osobni podaci


1. Izvršitelj osobnih podataka člana Kluba jest organizator.


 2. Osobni podaci člana Kluba navedeni u Pristupnici, podaci dobiveni na temelju aktivnosti punoljetnog člana Kluba na Internetu, putem mobilnih aplikacija i u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama, podaci o obavljenim kupovinama s korištenjem Kartice (uključujući broj Kartice, datum i mjesto kupovine, predmet kupovine, plaćenu cijenu i način obračuna kupovine), podaci o lokalizaciji (uz dodatnu suglasnost, koju se može opozvati u svakom trenutku putem postavki uređaja člana Kluba) bit će obrađeni od strane organizatora, kako bi se sklopio i proveo Ugovor, a posebno za:


 a) registraciju članova kluba, izdavanje Kartica, primanje i rješavanje prigovora;
 b) predstavljanje reklama, ponuda i akcija koje se odnose na proizvode ili usluge organizatora;
 c) procjenu i analizu aktivnosti i informacija o punoljetnom članu Kluba, uključujući i automatiziranu obradu osobnih podataka (profiliranje), tržišne i statističke analize;
 d) odobravanje, davanje, dodjeljivanje i provedbu ponuda, akcija, poklona ili reklamnoga sadržaja koji se odnosi na proizvode ili usluge organizatora, namijenjenih punoljetnom članu Kluba te prilagođenih njegovim preferencijama (profiliranje), uključujući i one koje su rezultat automatiziranog odlučivanja.


 3. Profiliranje uključuje povezivanje izabranih osobnih podataka s aktivnošću punoljetnog člana Kluba, npr. na Internetu, u mobilnoj aplikaciji, u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama te podataka o lokalizaciji (ako član Kluba pristane na geolokalizaciju). Te su radnje nužne za realizaciju Ugovora i:


 a) omogućit će organizatoru da bolje razumije navike i očekivanja punoljetnog člana Kluba te da ponuda organizatora, kao i The Body Shop Klub, postanu učinkovitiji i prilagođeniji potrebama tog člana Kluba, a članu Kluba koji je navršio 18 godina omogućit će korištenje namjenskih ponuda, akcija i poklona;
 b) presudne su za provedbu The Body Shop Kluba, koji je usmjeren individualnim potrebama članova Kluba.


 4. Član Kluba ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup svojim osobnim podacima te tražiti njihovo ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade i prijenos podataka. Čl. 9. Intelektualno vlasništvo


1. Isključiva prava na sve elemente, uključujući djela u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021 koji je organizator stavio na raspolaganje, osobito na autorska prava, ima organizator ili subjekti s kojima je organizator zaključio relevantne ugovore. Član Kluba ima pravo koristiti gore navedeni sadržaj besplatno samo za osobnu upotrebu i isključivo za korištenje prednosti koje daje Klub diljem svijeta za vrijeme trajanja Ugovora. Korištenje gore navedenog sadržaja u drugom opsegu dopušteno je samo na temelju izričite prethodne suglasnosti, koju je dao za to ovlašten subjekt, u pisanom obliku, pod prijetnjom ništavnosti. Čl. 10. Promjena Pravilnika


1. Organizator može promijeniti Pravilnik u slučaju da se pojavi barem jedan od sljedećih važnih razloga (zatvoreni katalog):


 a) promjena propisa u zakonu kojim se uređuje pružanje usluga od strane organizatora koja utječe na uzajamna prava i obveze određene u Ugovoru ili promjena tumačenja gore navedenih zakonskih propisa, kao rezultat sudskih presuda, odluka, preporuka ili smjernica ureda ili tijela relevantnih u navedenom opsegu;
 b) promjena načina pružanja usluga koja je nastala isključivo zbog tehničkih ili tehnoloških razloga;
 c) strane organizatora postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilnikom;
 d) spajanje, podjela ili transformacija organizatora ili promjena drugih identifikacijskih podataka organizatora navedenih u ovom Pravilniku (u nužnoj mjeri za ažuriranje takvih podataka).


 2. U slučaju promjena u Pravilniku organizator će objaviti pročišćeni tekst Pravilnika na mrežnoj stranici te u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama te će obavijestiti člana Kluba o promjenama Pravilnika putem poruke poslane na e-adresu ili na telefonski broj koji je naveo član Kluba, što stranke smatraju uvođenjem informacija o promjeni putem elektroničke komunikacije na način da se klijent može upoznati sa njegovim sadržajem.


 3. Promjena Pravilnika stupa na snagu nakon proteka 14 dana od datuma slanja obavijesti o promjeni. Član Kluba ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od dana kada je obaviješten o promjeni Pravilnika. To ne utječe na prava člana Kluba da prestane biti član The Body Shop Kluba u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga. Promjena Pravilnika ne utječe na poklone koji se daju članu Kluba ili akcije ponuđene prije promjene Pravilnika. Čl. 11. Jednostrani raskid / odstupanje od Ugovora


1. Član Kluba može raskinuti članstvo u svakom trenutku podnoseći izjavu u bilo kojem obliku, npr. e-poštom na e-adresu support@thebodyshop.hr ili pozivom na broj: Telefon: +385 91 6022 352.


 2. Bez obzira na pravo na raskid članstva u The Body Shop Klubu u bilo kojem trenutku, zbog odredaba Zakona o zaštiti potrošača, NN 19/2022,  s kasnijim izmjenama, član Kluba koji je sklopio Ugovor na daljinu (tj. ispunjavanjem on-line Pristupnice), može ga jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od njegova sklapanja bez navođenja razloga i bez snošenja bilo kakvih troškova osim onih predviđenih zakonom. Kako bi se poštovao rok, član Kluba mora predati izjavu organizatoru prije isteka roka. Član Kluba može podnijeti bilo kakvu nedvosmislenu izjavu u kojoj će obavijestiti o raskidu Ugovora. Kako bi se poštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Izjava o raskidu Ugovora može se podnijeti, na primjer:


a) e-poštom na e-adresu: support@thebodyshop.hr 

b) koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora, koji je privitak br. 1 ovom Pravilniku. Čl. 12. Završne odredbe


1. Pravilnik je na snazi od dana: 28.05.2022.
2. Puni sadržaj Pravilnika dostupan je na mrežnoj stranici www.thebodyshop.hr , gdje ga članovi Kluba mogu pregledavati u bilo koje vrijeme i ispisati ga, te u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama.
 3. Organizator sklapa ugovor na hrvatskom jeziku. Čuvanje, sigurnost i pristup bitnim odredbama sklopljenog Ugovora putem mrežne stranice odvija se slanjem e-poruka na e-adresu koju je naveo član Kluba.
 4. Organizator osigurava tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju prijetnje sigurnosti pružanja funkcionalnosti ili usluga putem mrežne stranice. Korištenje mrežne stranice povezano je s tipičnim prijetnjama koje se odnose na prijenos podataka preko Interneta, kao što je njihovo širenje, gubitak ili dobivanje pristupa njima od strane neovlaštenih osoba.
 5. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se opće primjenjive odredbe hrvatskih zakona.
 6. Odabir hrvatskog zakona na temelju Pravilnika ne uskraćuje članu Kluba koji je potrošač zaštitu koju mu pružaju odredbe koje se ne mogu isključiti ugovorom između organizatora i člana Kluba, na temelju zakona, u skladu s odgovarajućim propisima koji bi se primjenjivali u slučaju nedostatka izbora.
  

Privitak br. 1 – Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora
 (ovaj obrazac treba popuniti i vratiti samo ako želite jednostrano raskinuti ugovor)

Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora